معرفی


معرفی سید ناصر علویزاده متولد 1351

شروع عکاسی 1369
 
دوره های آموزشی 
 
گذراندن دوره عکاسی 1371 مشهد

گذراندن دوره عکاسی انجمن سینمای جوانان

گذراندن دوره تصویر برداری انجمن سینمای جوان

گذراندن کارگاه مدیریت رنگ تهران

شرکت در کار گاه نور پردازی در عکاسی استاد فخرالدینی حاشیه سیزدهمین جشنواره فیلم وعکس انجمن سینمای جوانان تهران

شرکت در کارگاه نورپردازی در عکاسی استاد ابراهیم صافی مشهد

شرکت در کارگاه نورپردازی در سینما استاد ساعد نیکذات مشهد

شرکت در کارگاه سه روزه عکاسی معاصر استاد حمید سوری مشهد

شرکت در نشستهای متعدد تخصصی عکاسی و دورههای فشرده عکاسی

کارهای اجرا شده.

انجام پروژه های عکاسی بافت قدیم قاین

آنجام پؤوژه عکاسی مسجد جامع قاین

اجرا و چاپ پوستر مسجد جامع مشهد

انجام پروژه عکاسی زعفران به سفارش شرکت سحرخیز قاینات

آنجام پرژه عکاسی ازکاشی کاریهای قدیمی سطح شهر مشهد

آنجام پرژه عکاسی از کوچه سرشور

انجام پروژه بافت قدیمی مشهد

عکاسی از رباط شرف سرخس

عکاسی صحنه وپشت صحنه فیلم  آستان حضرت حسین ابن موسی کاظم طبس به سفارش آستان قدس

انجام عکاسی صحنه و پشت صحنه فیلم زائر در پنج اقسمت به سفارش آستان قدس

فعالیت های آموزشی .

تدریس عکاسی کانون تربیتی  از 1372-1378

تدریس عکاسی ارشاد اسلامی 1380-1384

تدریس عکاسی رشته صنایع دستی پیام نور

آموزش عکاسی خصوصی

سوابق اجرایی

دبیر بخش عکس چندین نشریه

سردبیر نشریه اندیشه سبز

دبیر بخش عکس جشنواره ملی طلای سرخ 1384

دبیر بخش عکس جشنواره ملی طلای سرخ 1386

داور جشنواره عکس استانی خراسان جنوبی 1391

داور جشنواره عکس استانی خراسان جنوبی 1392

داور جشنواره حجاب و عفاف استانی 

عضویت : 
عضو انجمن عکاسان ایران 
عضو انجمن عکاسان خراسان
عضو کانون عکس مشهد 
 

ارتباط با من :

شما می توانید به روش های زیر با من ارتباط برقرار کنید .
http://www.instagram.com/n_alavizadeh  e-mail:alavizadeh51@gmail.com 
 Phone: +98 (0) 5113421601 
Mobile:+98 9100607025

 

مشروح فعالیت ها