موضوع:  بافت سنتی
عنوان:  آسيا آباد
آسيا آباد
تعداد بازديد:  1232
كلمات كليدي:  photo. آسيا باد.نشتیفان .iran.خواف خرگرد ،خراسان ، نیرو، انرژی های نو ،معماری جنوب خراسان ، بافت روستایی جنوب خراسان
نظرات بازديدكنندگان
تاريخ:  1391/03/21
نويسنده:  محمد
نسفر به نشتیفان خواف با وجود مردم خون گرم و باصفای اون و این میراث گرانبها خاطره انگیز است، تعدادی از این آسبادها هنوز فعاله و پیرمردان دستار بسته به همت خود و باد، سنگ اونها رو به گردش در می‏آورند.
 نام و نام خانوادگی :  
آدرس وب سايت :
آدرس ايميل :