موضوع:  بافت سنتی
عنوان:  مسیر فراموش شده
مسیر فراموش شده
تعداد بازديد:  1167
كلمات كليدي:  photo.آسیاباد .نشتیفان .مرد روستایی.بافت سنتیخواف خرگرد ،خراسان ، نیرو، انرژی های نو ،معماری جنوب خراسان ، بافت روستایی جنوب خراسانخواف خرگرد ،خراسان ، نیرو، انرژی های نو ،معماری جنوب خراسان ، بافت روستایی جنوب خراسان خواف خرگرد ،خراسان ، نیرو، انرژی های نو ،معماری جنوب خراسان ، بافت روستایی جنوب خراسان خواف خرگرد ،خراسان ، نیرو، انرژی های نو ،معماری جنوب خراسان ، بافت روستایی جنوب خراسان
نظرات بازديدكنندگان
تاريخ:  1389/07/27
نويسنده:  سید محمد امین بنایی
بسیار زیبا است اما من احساس می کنم از سمت چپ کادر باید کمی بازتر شودنام و نام خانوادگی :  
آدرس وب سايت :
آدرس ايميل :