موضوع:  مردم شناسی
عنوان:  شادی
شادی
تعداد بازديد:  1691
كلمات كليدي:  كودك و روستا شادی کویر پوشاک لباس کودک. Child.photo.iran.
نظرات بازديدكنندگان
تاريخ:  1390/09/12
نويسنده:  سمانه دلیری
شادی  در این تصویر  دخترانی که در مقابل دوربین قرار گرفته اند  در حالی حالی که رنج و زحمات  در تمام وجودشان دیده می شود  اما لبخندی بر لبشان جاری است که غصشان  را از ذهن بیننده دور می کنند  ودر حالی که نگاهشان  به خارج از تصویر است وگویا با دیدن منظره ای شاد شده اندنام و نام خانوادگی :  
آدرس وب سايت :
آدرس ايميل :