موضوع:  مردم شناسی
عنوان:  دنیای آهنگر
دنیای آهنگر
تعداد بازديد:  2706
كلمات كليدي:  آهنگری/شغل/سنتی/مشهد/
نظرات بازديدكنندگان
تاريخ:  1390/11/24
نويسنده:  عبدالمجید نظری
لطفا از بازار مسگرهای زنجان هم عکس تهیه کنید این حرفه در حال فراموش شدن است . شاید عکس آن باقی بماند .
تاريخ:  1391/02/09
نويسنده:  سید ناصر علویزاده
حتما در اولین موقعیتی که پیش بیاد از شما هم به خاطر توجه ممنوننام و نام خانوادگی :  
آدرس وب سايت :
آدرس ايميل :